Ukraina

Stolica: Kijów
Powierzchnia: 603 700 km2
Ludność: 47,7 mln
Język: ukraiński, rosyjski, rumuński, polski, węgierski
Waluta: hrywna (UAH)
Szczepienia: Brak obowiązkowych szczepień
Wiza: Obywatele RP mogą wjechać na terytorium Ukrainy na podstawie ważnego paszportu, bez konieczności posiadania wizy wjazdowej. Na granicy otrzymują tzw. dokument migracyjny (meldunkowy), na podstawie którego mogą przebywać na terytorium Ukrainy do 90 dni.
Zasilanie: 230V, wtyczki typu C
Czas lotu: ok 2h 20min


Ukraina jest krajem, który oczarowuje na równi urodą krajobrazu, jak i serdecznością jego mieszkańców.
W naszych wyobrażeniach jest to kraj niemal dziewiczej przyrody, osławionych stepów, rozległych przestrzeni, żyznych czarnoziemów - kraj mlekiem i miodem płynący. Niestety nie jest to do końca prawdziwe wyobrażenie. Naturalna roślinność Ukrainy, zwłaszcza stepowa, na wielkich obszarach ustąpiła miejsca uprawom rolnym. Nie zmienia to jednak faktu, że podróż do tego kraju dostarczy nam wiele niezapomnianych przeżyć.

Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu

Lwów jest dla wielu Polaków miastem-mitem. Jawi się jako miasto wyrosłe z trudnej historii wielonarodowej Rzeczpospolitej, ale równocześnie jako współczesne miasto ukraińskie - główny ośrodek niezawisłej ukraińskiej myśli narodowej. Miasto na styku cywilizacji Zachodu i Orientu, świata łacińskiego i prawosławia. Miasto zbudowane przez Rusinów, Polaków, Ormian, Żydów i inne narody, których ślady można wytropić podczas zwiedzania miasta.
reklama reklama reklama reklama reklama reklama

Biuro Turystyczne
"Bezkresy"
tel: 022 826 05 90
tel/fax: 022 826 52 68
bezkresy@bezkresy.pl
Rynek Starego Miasta 25/2
00-272 Warszawa
Jesteśmy członkiem WIT oraz ITRP

Biuro Turystyczne Bezkresy

Wycieczki do Lwowa

Wycieczki na Ukrainę

Wycieczki do Wilna

(c) 2010 Biuro Turystyczne BEZKRESY | wykonanie AGMK.net & WOWstudio